Project: Zelfredzaamheid van het Akatsi District Hospital

 

Om het ziekenhuis te kunnen bekostigen is vanzelfsprekend geld nodig. Het salaris van de arts, het verpleegkundig en ondersteunend personeel wordt betaald door het Ministerie van Gezondheid. Voor andere kosten (huisvesting, training, materialen en medicijnen) zijn slechts beperkte middelen beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis over voldoende middelen beschikt wil de stichting Adinkra ervoor zorgen dat het ziekenhuis gaat beschikken over een functionerend mortuarium.

De gemeente is gestart met de bouw van een mortuarium en de stichting Adinkra wil graag bijdragen aan het voltooien van het gebouw en de inrichting.

 

Huidige situatie in Akatsi

In Akatsi is momenteel een mortuarium dat in private handen is. Dit mortuarium is duur, heeft een beperkte capaciteit en is van lage kwaliteit. Vandaar dat meestal uitgeweken wordt naar de mortuaria in Abor en Ho, die respectievelijk 30 en 100 km van Akatsi verwijderd liggen.

 

Voordelen van een eigen mortuarium

Het bouwen van een eigen mortuarium bij het Akatsi District Hospital zal ervoor zorgen dat er een kwalitatief goed mortuarium beschikbaar is voor Akatsi en haar omgeving. De kosten zullen betaalbaar blijven voor de gewone mensen, zodat zij een tijdelijke plaats kunnen veroorloven voor hun geliefde overledene alvorens die begraven wordt.


Daarnaast zal het mortuarium als bron van inkomsten dienen voor het ziekenhuis om de (helaas te) beperkte bijdragen van de overheid aan te vullen. Deze inkomsten zullen gebruikt worden voor bijvoorbeeld training van het personeel, onderhoud van de gebouwen, schoonmaak en medische apparatuur.

 

Preventie

Een bijkomend voordeel van een mortuarium bij het ziekenhuis, is dat mensen gestimuleerd worden om overledenen naar het ziekenhuis te brengen, waar vervolgens naar de oorzaak van het overlijden gezocht kan worden. Dit helpt de nabestaanden om erachter te komen waarom iemand is overleden en wat ze zelf kunnen doen om een dergelijke ziekte te voorkomen.

 

De dood in Ghana

In Ghana wordt de dood gezien als een natuurlijke overgang. Het leven en de dood zijn een. Bij een uitvaart wordt stilgestaan bij de betekenis van die persoon tijdens zijn leven. Er wordt gevierd wat iemand allemaal bereikt heeft en wat hij gedaan heeft.

In Ghana zijn overleden voorouders onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid. Men bidt tot hen, kan hen om advies vragen en oproepen via priesters. Overledenen kunnen ook re´ncarneren in andere mensen.

 

Begrafenis in Ghana

Een typische Ghanese begrafenis kost minimaal een jaarsalaris. Het geld wordt verzameld door familieleden en vrienden, gedoneerd en geleend zodat een perfecte begrafenis kan plaatsvinden, afgemeten aan o.a. de hoeveelheid bezoekers. De ceremonie wordt zorgvuldig gepland, wat soms maanden kan duren. Gedurende deze tijd wordt er geld ingezameld en blijft de overledene in het mortuarium. In Ghana kunnen overleden personen enkele dagen tot enkele maanden in een mortuarium worden bewaard alvorens ze begraven worden.

 

Wat onder andere nodig is voor een uitvaart: posters voor de aankondiging, ruimte, aankleding van de ruimte, ceremoniemeesters, sprekers, stoelschikking, kleding, muzikanten, transport, activiteiten, grafkist, eten en drinken, kerkdienst. Ook moet er voldoende geld zijn om het mortuarium te betalen.

De begrafenissen worden meestal in het weekend gehouden, vooral op zaterdag. De ceremonies kunnen meerdere dagen duren. Ghanezen reizen vaak naar andere steden en dorpen om begrafenissen te bezoeken en verwachten dat de familie van de overledene dan zorgt voor eten, drinken, muziek en dans.

 

De motivatie achter deze overdadige begrafenissen is meerledig:

  • er is een enorme sociale druk rondom begrafenissen
    (de nabestaanden moeten door de extravagante begrafenis laten zien dat ze de overledene zeer waardeerden);

  • men eert de herinneringen aan het leven van een overleden persoon en;

  • men omarmt het hiernamaals waarheen de overledene wordt geleid.

Link naar meer info over begrafenissen in Ghana:

http://edition.cnn.com/2014/03/11/world/africa/on-the-road-ghana-funerals/
http://www.vpro.nl/programmas/sunny-side-of-spirit/1.html
  
De vastenactie 2016 van de parochie Sint Willibrordus Gemert-Bakel is gehouden om dit project te steunen.
Bij de afronding van deze actie is de opbrengst, Ç6729,27 inmiddels overgedragen aan Toinet van Schijndel
die daarmee weer stappen kan zetten om haar project tot een goed einde te brengen.
 
                                  Co÷rdinator Verony overhandigt de cheque aan Toinet