Verantwoording

Stichting Adinkra heeft een ANBI registratie bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat donaties en giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Aan de ANBI registratie zijn een aantal publicatie voorwaarden gebonden. Op deze pagina vindt u de verschillende gegevens en documenten die verantwoording afleggen over het reilen en zeilen van de stichting Adinkra.

Bestuursgegevens

Naam van de stichting: Stichting Adinkra; ook wel bekend als Adinkra Foundation
RSIN nummer: 814531854
Contactgegevens: Secretariaat, Meester Derksstraat 10, 5425 PK De Mortel, NL
E-mail: adinkra.foundation@gmail.com

Doelstelling: geven van hulp op sociaal, financieel en technisch gebied aan geselecteerde klinieken, gemeenschappen en scholen in Ghana, met name in de Volta Region

Belangrijkste beleidspunten: Van de donaties wordt 100% besteed aan de projecten in Ghana. Bestuurders en vrijwilligers reizen op eigen kosten naar Ghana en verblijven daar op eigen kosten. Bij bouwprojecten wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van lokaal verkrijgbaar materiaal en lokaal geworven vakmensen, zonder tussenkomst van aannemers.
Beleidsplan 2018-2020

Bestuur:
Anne van Hoof, voorzitter
Toinet van Schijndel, secretaris
Tonny van den Heuvel, penningmeester

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning, noch onkostenvergoeding.

Verslag activiteiten

Via onderstaande links vindt u een verslag van de activiteiten in 2015, 2016 en 2017. Daarnaast vindt u een rapport over de bouw van de kleuterschool zoals dat is opgeleverd aan Cordaid, ter verantwoording van de bestede gelden van de Vastenaktie 2014.

Verslaggeving bouw kleuterschool
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

FinanciŽle verslaglegging

Via onderstaande links vindt u een financieel verslag voor de boekjaren 2015 en 2016. Boekjaar 2017 volgt uiterlijk in april 2018.

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016